Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 6 triệu - 8 triệu  24/12/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 9 triệu  30/12/2019
 Tây Ninh
 14 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 12 triệu - 30 triệu  03/03/2020
 Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu  01/02/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Bình Dương
 4 triệu - 5 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  25/12/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm