Tuyển dụng nhanh ngành Bảo vệ/ An ninh/ Vệ sỹ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 6 triệu - 8 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  20/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  01/11/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 8 triệu  30/10/2019
 An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu  25/10/2019
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tây, Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Bảo Vệ Bao ăn ở Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 25/10/2019
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tây, Hải Phòng