Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  17/12/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 >= 30 triệu 15/12/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Gia Lai, Phú Yên
 7 triệu - 15 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng
 17 triệu - 25 triệu  30/12/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu  15/12/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
 8 triệu - 14 triệu  20/12/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm