Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 20/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Bình Dương
 9 triệu - 12 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu  31/10/2019
 Thái Bình
 7 triệu - 12 triệu  31/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Bình
 20 triệu - 30 triệu  31/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/10/2019
 Hà Nam
 12 triệu - 15 triệu  30/10/2019
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 8 triệu  25/10/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu  18/10/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Sales Marketing

 9 triệu - 20 triệu
 18/10/2019
 Hồ Chí Minh

Human Resource And Admin (hr)

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội

Content Marketing

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Software Developer/ Kcn Long Thành

 20 triệu - 25 triệu
 02/12/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai