Tuyển dụng nhanh ngành Kỹ thuật

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 07/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Đồng Nai
 7 triệu - 20 triệu
 30/10/2019
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh, Khác
 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Tây Ninh
 7 triệu - 15 triệu
 31/10/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Định
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh, Khác
 6 triệu - 8 triệu
 25/10/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  30/10/2019
 Bình Dương
 20 triệu - 25 triệu  09/11/2019
 Hậu Giang, Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 11 triệu - 12 triệu  30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 15 triệu  20/10/2019
 Hải Phòng, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kỹ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 20/10/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện/ Điện Tử Y Sinh

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên May Mẫu

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Giao Hàng

 9 triệu - 10 triệu
 20/10/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Hóa

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhân Viên Cơ Điện

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Nhân Viên Kỹ Thuật Đồ Gỗ

 8 triệu - 11 triệu
 10/11/2019
 Nghệ An