Tuyển dụng nhanh ngành Kỹ thuật ứng dụng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 23/11/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 8 triệu
 31/10/2019
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu
 31/10/2019
 Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 8 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  31/10/2019
 Đà Nẵng, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 25 triệu - 30 triệu  30/10/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 9 triệu  15/11/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 15 triệu  10/11/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 15 triệu  01/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  01/11/2019
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm