Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  10/12/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ninh
 20 triệu - 30 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 22 triệu  30/11/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh
 9 triệu - 12 triệu  12/12/2019
 Hải Dương
 17 triệu - 25 triệu  15/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 20 triệu - 30 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu  28/11/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hải Dương
 15 triệu - 20 triệu  30/11/2019
 Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam
 7 triệu - 20 triệu  05/12/2019
 Hải Dương, Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Phiên Dịch Tiếng Trung

 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2019
 Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 20 triệu
 05/12/2019
 Hải Dương, Hải Phòng