Tuyển dụng nhanh tại Lai Châu

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  31/12/2019
 Lai Châu, Lào Cai, Quảng Nam
 7 triệu - 10 triệu  19/12/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  08/01/2020
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Lai Châu, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu  05/02/2020
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu  05/02/2020
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu  06/03/2020
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  15/12/2019
 Lai Châu, Sơn La

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm