Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 07/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh

 Việc làm mới

 20 triệu - 30 triệu  31/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  31/10/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  31/10/2019
 Đà Nẵng, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  15/11/2019
 Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 15 triệu - 25 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu  07/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  31/10/2019
 Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu  31/10/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu  15/11/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh
 7 triệu - 17 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu  31/10/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  31/10/2019
 Đà Nẵng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai
 10 triệu - 12 triệu  08/11/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm