Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình
 20 triệu - 25 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  19/12/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  08/01/2020
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Lai Châu, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  21/12/2019
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu  05/02/2020
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  02/01/2020
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu  21/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu  05/02/2020
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu  06/03/2020
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  05/01/2020
 Hà Nội, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Bình, Điện Biên
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm