Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 20 triệu  26/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 8 triệu - 20 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu  03/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm