Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Quảng Bình, Thanh Hóa
 8 triệu - 15 triệu  31/12/2019
 Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa
 15 triệu - 30 triệu  15/12/2019
 Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  31/12/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa
 15 triệu - 20 triệu  09/01/2020
 Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu  30/01/2020
 Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu  09/01/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nam Định

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Phiên Dịch Tiếng Trung

 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa

Nhân Viên Phát Triển Thi Trường ( Các Tỉnh Miền Bắc)

 15 triệu - 30 triệu
 15/12/2019
 Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc