Tuyển dụng nhanh tại Bắc Giang

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 8 triệu
 31/10/2019
 Bắc Giang
 10 triệu - 20 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Bắc Giang

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  15/11/2019
 Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 20 triệu - 25 triệu  20/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu  09/01/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 20 triệu  26/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 10 triệu - 30 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định
 15 triệu - 25 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh
 7 triệu - 15 triệu  25/10/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 8 triệu  31/10/2019
 Bắc Giang
 10 triệu - 20 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Bắc Giang
 10 triệu - 12 triệu  10/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Bắc Giang
 8 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  27/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu  29/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Tuyển Dụng

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Anh

 8 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh