Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 19/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 10 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  29/02/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên
 >= 30 triệu 31/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Cao Bằng, Yên Bái
 10 triệu - 15 triệu  20/12/2019
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Bắc Giang
 10 triệu - 12 triệu  19/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 10 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 20 triệu - 25 triệu  11/01/2020
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu  09/01/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu  12/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên
 12 triệu - 17 triệu  30/12/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 6 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm