Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 25 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 19/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 20/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Bắc Ninh
 25 triệu - 30 triệu
 30/12/2019
 Bắc Ninh

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  29/02/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 5 triệu - 30 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  30/12/2019
 Bắc Ninh
 10 triệu - 22 triệu  30/12/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh
 10 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nam, Tuyên Quang, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Bắc Ninh
 10 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 25 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  19/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu  20/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Khu Vực Miền Bắc

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2019
 Bắc Ninh