Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 07/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh
 7 triệu - 15 triệu
 31/10/2019
 Bắc Ninh
 10 triệu - 20 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Bắc Ninh

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu  25/10/2019
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/10/2019
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 20 triệu - 25 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Gia Lai, Hà Giang
 10 triệu - 12 triệu  16/11/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
 20 triệu - 25 triệu  20/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa
 10 triệu - 25 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/10/2019
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  09/01/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 30 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh
 7 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Ninh, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/10/2019
 Bắc Ninh
 6 triệu - 15 triệu  10/11/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 15 triệu  10/11/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  15/11/2019
 Bắc Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Khu Vực Miền Bắc

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Anh

 8 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh