Công ty TNHH Hải Ninh

Địa chỉ: P.12A7, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đông Đa, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: haininhco.vn

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Hải Ninh đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 10 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Hải Ninh

 10 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Hải Ninh

 Thương lượng
 30/05/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Bán Hàng

Công Ty TNHH Hải Ninh

 10 triệu - 15 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Hải Ninh

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Hải Ninh

 Thương lượng
 30/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Hải Ninh

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH Hải Ninh

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH Hải Ninh

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu