Công Ty TNHH Chu Tam

Địa chỉ: Floor 02, 59 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, HCMC

Số nhân viên: 10-25

Website: http://chutam.vn/

3

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Chu Tam đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 15 triệu - 20 triệu
 20/11/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 20/11/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 20/11/2019
 Hồ Chí Minh

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu