Bia Dực Béo

Địa chỉ: 76 Nguyễn Lân , Trường Trinh, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Bia Dực Béo không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu