Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Địa chỉ: 2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Số nhân viên: 25-50

Website: https://hoanglinhie.com/

39

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh đang tuyển dụng 10 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Cơ/ Điện Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hải Dương, Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật Phòng Dự án

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Cơ/ Điện Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Lái Xe

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện- Tự Động Hóa

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Kỹ Sư Thiết Kế (Có Khả Năng Lắp Đặt)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Sư Thủy Lực

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Cơ Và Tự Động Hóa Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh - Thiết Bị Điện Và Tự Động Hóa Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 10/09/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Cơ Khí Thủy Lực (lắp Ráp, Hàn,cắt)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng (tiếng Trung)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 6 triệu - 8 triệu
 31/07/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Nhập Khẩu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng (tiếng Trung)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Admin Phòng Dự án

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 8 triệu - 12 triệu
 10/09/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung Tại Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Tại Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 6 triệu - 8 triệu
 30/10/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu