Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

Địa chỉ: 35 Lạc Long Quân, Diên Khánh, Khánh Hòa

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Mc - Người Dẫn Chương Trình

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán Tài Chính

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh (khánh Hòa)

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên

Thư Ký

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Nhân Viên Telesale Tư Vấn Và Thiết Lập Cuộc Hẹn (giờ Hành Chính)

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Trưởng Nhóm Trade Marketing

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Nhân Viên Telesale Tư Vấn Và Thiết Lập Cuộc Hẹn (giờ Hành Chính)

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Nhân Sự - Thư Ký

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Trưởng Nhóm Trade Marketing

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh - Telesales

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán Tài Chính

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Mc - Người Dẫn Chương Trình

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Hành Chính Văn Phòng - Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2019
 Khánh Hòa

Nhân Sự - Thư Ký

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Khánh Hòa

Nhân Sự - Thư Ký

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Khánh Hòa

Hành Chính Văn Phòng - Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 21/07/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 5 triệu - 7 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Mc - Người Dẫn Chương Trình

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 15 triệu - 20 triệu
 20/07/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh - Telesale Văn Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2019
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu