SPA MẸ BÉ HOÀNG GIA HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 44, Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Hải Phòng

Số nhân viên: 50-100

Website: www.mebehoanggia.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại SPA MẸ BÉ HOÀNG GIA HẢI PHÒNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu