Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

Cửa Hàng Trưởng Co.opfood (hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai)

Liên Hiệp HTx Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh (sài Gòn Co.op)

 10 triệu - 12 triệu
 20/01/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Cửa Hàng Trưởng Co.opsmile

Liên Hiệp HTx Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh (sài Gòn Co.op)

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng (Co.op Food Hà Nội)

Liên Hiệp HTx Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh (sài Gòn Co.op)

 10 triệu - 12 triệu
 05/12/2019
 Hà Nội

Quản Lý Bán Hàng / Asm

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Hoàng Huy

 12 triệu - 15 triệu
 15/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội