Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh 

Lưu Ngọc Mai

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Bùi Hải Quân

Kinh nghiệm: 1 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Tạ Thiện Nhi

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Đặng Thái An

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Vũ Thị Thu Hằng

Kinh nghiệm: 1 năm

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính

Nguyễn Đăng Hưng

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Telesales

Nguyễn Hải Yến

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Telesales

Nông Thị Mơ

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Thị Huyền Thu

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Dương Quang Thái

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Diệu Xuân

Kinh nghiệm: 1 năm

Thực Tập Sinh Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Vũ Thị Đào

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm