Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Trần Thị Xuân Nhi

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Trương Thị Thảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Thái Văn Đông

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Tấn Sang

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thị Ngọc Lành

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Nguyễn Ngọc Quyên

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Anh Vân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Nhóm Nhân Sự

Nguyễn Thị Xuân

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Trần Thị Ngọc Hải

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Tiếng Anh 

Nguyễn Thị Hồng Vân

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Nguyễn Thị Khánh Châu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Phạm Thị Ngọc Linh

Kinh nghiệm: 2 năm