Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Bán Hàng

Phạm Hồng Nhung

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Lái Xe

Quách Huỳnh Em

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Lái Xe

Nguyễn Văn Xưởng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Lái Xe

Nghiêm Đình Cường

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Lái Xe

Nguyễn Phan Đức

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Lái Xe

Trịnh Văn Cường

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Lái Xe Hạng D

Nguyễn Thành Trung

Kinh nghiệm: 16 năm

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Lương Quốc Viên

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Lái Xe Hạng B2

Dương Quang Nghị

Kinh nghiệm: 2 năm

Tài Xế Lái Xe

Nguyễn Thanh Bằng

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Lái Xe

Phạm Ngọc Chinh

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Lái Xe

Hồng Thế Bảo

Kinh nghiệm: 7 năm