Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Thơm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Hàng

Trần Thị Thanh

Kinh nghiệm: 3 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Trịnh Đình Quyền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Cơ Khí

Hà Minh Đức

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketing Online

Nguyễn Hoàng Minh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Trần Tuấn Linh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thị Hoa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Nhóm Kỹ Thuật Điện

Lê Văn Tuấn Em

Kinh nghiệm: 5 năm

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Vũ Vân Anh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Thiết Kế

Bá Phái Nguyễn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên QC

Hoàng Công Minh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kĩ Thuật

Đặng Nguyên Đại

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm