Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng / Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Văn Sơn

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Dương Trường Sinh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Châu Mỹ Hạnh

Kinh nghiệm: 5 năm

Quản Lý Điều Hành

Trang Thị Xuân Linh

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Trần Thị Xuân Nhi

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Ngọc ánh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Trương Thị Thảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Nguyễn Thị Khánh Châu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Nguyễn Ngọc Quyên

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Nhóm Nhân Sự

Nguyễn Thị Xuân

Kinh nghiệm: 9 năm