Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Bán Thuốc

Nguyễn Thị Thanh Linh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Toán

Ngô Mỹ Hiên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Thơm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Thu Hiền

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Trần Thị Hằng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Võ Thị Nhiên Yến

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Cộng Tác Viên Kế Toán

Nguyễn Hữu Thơi

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Chinh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Môi Trường

Tống Thị Mến

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Content Marketing

Đặng Thị Thu Trang

Kinh nghiệm: 1 năm