Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Giám Sát Hàng Tồn Kho

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kho

Lê Thị Thanh Vy

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kho

Giang Hùng Thịnh

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán

Huỳnh Thị Kim Loan

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán Kho

Dương Thị Phuong Thao

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Duy Quang

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên QA / QC

Kiều Nhật Minh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kho Bán Thời Gian

Nguyễn Phước Lộc

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kho

Lư Vĩnh Kiện

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kho

Tôn Bửu Phát

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán Kho

Nguyễn Thị Ngọc Thêm

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán Kho

Lê Thị Màu

Kinh nghiệm: 1 năm