Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Nguyễn Thu Hương

Kinh nghiệm: 11 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Cao Thị Mộng Ngọc

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phạm Hoài Thương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Thị Hà

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Đỗ Kim Yến

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Toán, Hành Chính Văn Phòng

Đặng Hoài Ngân

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trình Minh Thư

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thuý Hằng

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Bảo Ngọc

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Phan Thị Thanh Hoa

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Huỳnh Thu Gương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Đinh Phan Vinh

Kinh nghiệm: 2 năm