Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 8 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 07/12/2020
 7 triệu - 8 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 07/12/2020
 9 triệu - 12 triệu
 Bình Dương, Đồng Nai
 03/12/2020
 8 triệu - 12 triệu
 Bình Thuận
 01/12/2020
 12 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng
 26/11/2020
 15 triệu - 30 triệu
 Hà Nội
 01/12/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Bến Tre, Tiền Giang
 24/11/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 07/12/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 03/12/2020
 6 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 01/12/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An
 20 triệu - 25 triệu
 Đà Nẵng
 10 triệu - 12 triệu
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu Đà Nẵng
 10 triệu - 12 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai
 15 triệu - 20 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh
 12 triệu - 20 triệu Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh
 10 triệu - 15 triệu Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 8 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An