Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh