Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày

 Việc làm mới

 7 triệu - 12 triệu Bình Dương
 6 triệu - 8 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương