Tuyển dụng nhanh ngành Vật tư/Thiết bị/Mua hàng

 12 triệu - 15 triệu
 Hải Phòng
 31/10/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu Đồng Nai