Tuyển dụng nhanh ngành Promotion Girl/ Boy (PG-PB)

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh