Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ
 10 triệu - 30 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng
 25 triệu - 30 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 8 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Dương, Hưng Yên