Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ
 8 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Lào Cai
 5 triệu - 7 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê