Tuyển dụng nhanh ngành Bán hàng

 7 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 27/10/2020
 15 triệu - 20 triệu
 Hồ Chí Minh
 29/10/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 27/10/2020
 8 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 15/11/2020
 5 triệu - 7 triệu
 Hồ Chí Minh
 31/10/2020
 8 triệu - 25 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 29/10/2020
 15 triệu - 20 triệu
 Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang
 31/10/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 6 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 4 triệu - 12 triệu
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 10 triệu - 12 triệu
 Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 Hà Nội

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 10 triệu - 12 triệu Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 6 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 4 triệu - 12 triệu Đà Nẵng, Quảng Nam
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội