Tuyển dụng tiêu điểm

 6 triệu - 8 triệu
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 Bình Dương

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Bình Dương
 6 triệu - 8 triệu Hải Phòng
 20 triệu - 25 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương