Tuyển dụng nhanh ngành Biên tập/ Báo chí/ Truyền hình

 8 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 07/12/2020
 15 triệu - 20 triệu
 Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 30/11/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 05/12/2020

 Việc làm mới

 8 triệu - 10 triệu Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 8 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh