Việc làm mới

 15 triệu - 25 triệu Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình
 15 triệu - 25 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An
 12 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh