Tuyển dụng tiêu điểm

 20 triệu - 30 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên
 15 triệu - 25 triệu
 Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình

 Việc làm mới

 15 triệu - 25 triệu Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình
 20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh