Tuyển dụng nhanh ngành Y tế - Dược

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước
 10 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

 Việc làm mới

 7 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước
 10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh