Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 8 triệu - 15 triệu
 Hà Nội
 27/11/2020
 10 triệu - 15 triệu
 Bắc Ninh
 01/12/2020
 8 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh
 09/12/2020

 Việc làm mới

 9 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu Bình Dương