Tuyển dụng nhanh ngành Điện - Điện tử - Điện lạnh

 9 triệu - 12 triệu
 Bình Dương, Đồng Nai
 03/12/2020
 10 triệu - 15 triệu
 Bắc Ninh
 01/12/2020
 8 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh
 09/12/2020

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 7 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
 8 triệu - 13 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An