Tuyển dụng nhanh ngành Kỹ thuật

 10 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 09/12/2020
 12 triệu - 20 triệu
 Hà Nội
 10/12/2020
 10 triệu - 15 triệu
 Bắc Ninh
 01/12/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 07/12/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Hà Nam
 01/12/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 30/11/2020
 6 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 01/12/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 Bình Dương
 8 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai

 Việc làm mới

 9 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Bình Dương
 7 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu Bình Dương