Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu Hải Dương
 12 triệu - 15 triệu Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh