Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê