Tuyển dụng nhanh ngành Hoạch định - Dự án

 6 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 01/12/2020
 8 triệu - 12 triệu
 Bình Thuận
 01/12/2020
 8 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 07/12/2020

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai
 6 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 14 triệu - 16 triệu Hồ Chí Minh