Tuyển dụng nhanh ngành QA-QC/ Thẩm định/ Giám định

 Việc làm mới

 8 triệu - 10 triệu Bắc Giang
 15 triệu - 20 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh