Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang

 Việc làm mới

 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang
 5 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu Hà Nam