Tuyển dụng nhanh ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất

 8 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 07/12/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 10/12/2020
 12 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng
 27/11/2020
 15 triệu - 30 triệu
 Hà Nội
 01/12/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Bình Dương
 04/12/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 09/12/2020

 Việc làm mới

 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình