Tuyển dụng nhanh ngành Giao nhận/ Vận chuyển/ Kho bãi

 Việc làm mới

 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 9 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh