Tuyển dụng nhanh ngành Làm đẹp/ Thể lực/ Spa

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh